آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 9
رای: 0
آرا کاربران
3.03
بازدید: 10065
رای: 91
تجلی خواسته‌ها
چگونه آرزوهایتان را برآورده کنید
9
10065
80,000 تومان
شناس‌نامه
شمارگان تا کنون
4450
نسخه
رقعی
320
صفحه
بازنشر
4
چاپ
شمارگان
300
نسخه
Ask and It Is Given
Ask and It Is Given .
 عنوان به زبان انگلیسی
فارسی
فارسی .
 زبان
شرح و توضیحات

ساختار کتاب: کتاب «تجلی خواسته‌ها»، بخش‌های «آشنایی با نویسندگان»، «پیش‌گفتار»، «دیباچه»، دو بخش، بیست و چهار فصل، بیست و دو روند، «کلام پایانی» و «واژه‌نامه» را در بر می‌گیرد.

شیوهٔ نگارش: نویسندگان این کتاب، استر و جری هیکس، پیام‌هایی را که در طول هجده سال در بارهٔ آموزش‌های رایج در کرهٔ زمین عرضه داشته‌اند، با بیانی شیوا منتشر کرده‌اند. زبان این کتاب، ساده، روان و همراه با نمونه‌های واقعی‌ست. این کتاب در اصل، مجموعه سخنرانی‌های این زوج موفق بوده که با عنوان «کارگاه هنر پذیرش» در سرتاسر جهان ارایه شده است.
شمایی از کتاب: نویسندگان با بیانی روان و ساده دست خواننده را می‌گیرند تا آگاهی درونی او را نسبت به نیروی قدرتمند زمان حال و برقراری ارتباط دوباره با بخش غیر مادی وجود آدمی افزایش دهند. نگارندگان در آغاز پرسش‌هایی بنیادی در بارۀ خواسته‌ها و آرزوهای درونی آدمی مطرح می‌کنند. سپس در پاسخ، خواننده را آگاه می‌سازند که سازندۀ اصلی رؤیاها و خواسته‌ها خود اوست و آزاد و مختار است که هر چه می‌خواهد، بیافریند. آن‌ها بیان می‌دارند که انسان منبع انرژی و خوشبختی در دسترس اوست و تنها کسی که می‌تواند اجازۀ ورود نیکبختی را به زندگی فرد بدهد، خود او می‌باشد. برای رسیدن به این مقصود، نویسندگان راهکارهایی کاربردی ارایه می‌دهند تا خواننده در عمل بتواند به اهداف خود دست یابد و زندگی‌اش را بهبود بخشد.

کاربرد کتاب: این کتاب برای آنانی نوشته شده که در جست و جوی روش‌هایی برای بهتر زیستن هستند؛ از این رو بسیار کاربردی هستند. در واقع، نویسندگان این کتاب را در پاسخ به پرسش جویندگان در بارهٔ روشنگری و خوشبختی نگاشته‌اند. اصولی که در سرشت انسان تنیده شده، اما در مسیر بزرگ شدن، فراموش شده است. این کتاب خواننده را با خود همراه می‌سازد تا به سرچشمه‌ای که همه چیز از آن پدید آمده و به سوی آن بازمی‌گردد، رهنمون شود که پیامد آن خوشبختی انسان است. انسان از منبع عشق و خوشبختی آمده و وقتی با انرژی آرامش و عشق هماهنگ است، نیروی اولیهٔ خود را باز پس می‌گیرد؛ نیرویی که موجب تجلی خواسته‌ها، فراخواندن خوشبختی، جذب فراوانی در زمان کمبود و دست‌یابی به هدایت الهی در رویارویی با انسان‌ها و شرایط می‌شود. در واقع، خواننده در نهایت درمی‌یابد که با تغییر نگرش نسبت به محیط پیرامون، پدیدارها تغییر می‌کنند و آگاهی جمعی، انسان را به دست‌یابی به آرزوها و خواسته‌هایش یاری می‌رساند.

روش مطالعه: این کتاب کاربردی و گیرا را می‌توان به تنهایی خواند و راهکارهای آن را در زندگی به کار بست. هر چند بهتر است این کتاب به صورت گروهی خوانده شود تا ضمن استفاده از نظریات و تجربه‌های دیگران، نهایت بهره را ببرد. همچنین اگر «تجلی خواسته‌ها» در کنار راهنمایی برای هدایت روند خوانش و به کار بستن روندها خوانده شود، تأثیری بس شگرف بر خواننده خواهد گذاشت.

نگاره‌ها
شابک
9789647974820
۱ تا ۲ روز کاری
۱ تا ۲ روز کاری .
 پردازش سفارش
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی ‌ویرایش ۱.۹.۲