Logo
Go Right
جست و جو
کلک آزادگان فروشگاه جشن کتاب دوره‌های آموزشی پدیدآورندگان صنعت نشر
Go left
پیوستن
خانه . کلک آزادگان . فروشگاه . آثار چاپ‌شده . موضوعات دیگر
پاتختی و مادرزن سلام
پر بازدید
واپسین دگرگونی: سه‌شنبه، 06 اسفند، 1398
پاتختی و مادرزن سلام
9000 ریال
خرید
شرح و توضیحات

ساختار کتاب: کتاب «آداب و رسوم - پاتختی و مادرزن سلام - جشن ازدواج» دو بخش و سی و یک عنوان فرعی را در بر می‌گیرد و پنجمین کتاب از مجموعۀ شش‌جلدی «جشن ازدواج» به شمار می‌آید.

شیوۀ نگارش کتاب: ریحانه فرهنگی زیر عنوان «شادیانه» به انگیزۀ نگارش این کتاب می‌پردازد با این توضیح که در قالب نوشته آوردن آدابی که در خاطره‌ها نقش بسته، دهان به دهان و سینه به سینه گشته است و مردم یک دیار آن را گرامی و خوش‌شگون می‌دانند، کار سترگی‌ست. البته در این پیش‌گفتار تأکید می‌شود که هدف از این مجموعۀ کوچک ، بررسی از دیدگاه جامعه‌شناسی و پژوهشی نیست، چنان چه در این نگاشته محور آیین ازدواج، آداب مشترکی قرار گرفته است که بی‌گمان در بر دارندۀ همۀ رسوم متعلق به خرده‌فرهنگ‌ها و اقوام گوناگون ایران‌ زمین نیست. شاید بتوان این مجموعه را گام آغازین برای واکاوی علمی و گسترده در این زمینه شمرد. «پاتختی و مادرزن سلام» به عنوان پنجمین کتاب از مجموعۀ شش‌جلدی «جشن ازدواج» به نخستین مراسم پس از برگزاری جشن عروسی می‌پردازد و در واقع به آیینی اشاره می‌کند که عروس و داماد از سوی خانواده و نزدیکان در جایگاه خانوار و واحدی مستقل پذیرفته می‌گردند و به آن‌ها شادباش گفته می‌شود. این نگاشته در حینی که رفتارها و کردارهای ضروری در این آداب و رسوم را به خوانندگان معرفی می‌کند، آن‌ها را از برخوردهای نابجا در برگزاری این مراسم برحذر می‌دارد. چنان چه عناوینی مانند «تغییر سنت‌های نادرست» یا «مراعات خانۀ نو» به منظور روشن کردن این مسایل آمده است. اگر چه شیوۀ نگارش این کتاب در قالب پرسش و پاسخ نیست، اما عنوان‌های فرعی جذابی مانند «کاچی‌پزان»، «میهمانی بدون عروس»، «میهمانی بدون داماد»، «جبران هدایا»، «تماس نو عروس و داماد با خانواده‌ها»، «دست‌بوس مادرزن»، «هدیۀ مادرزن»، «دزدی داماد از خانۀ عروس» و عناوینی همپایۀ اینها چشم هر خوانندۀ کنجکاو ومشتاقی را به سوی خود می‌کشد و او را به درنگ و مطالعه وامی‌دارد. در بخشی از واپسین مطالب این کتاب به شماری از وظایف و تدارکات و ساماندهی کارهای ضروری اشاره شده که زیر عنوان «تحویل سند ازدواج»، «وام ازدواج»، «سامان‌دهی عکس‌های مراسم عروسی» و «تدارک ماه عسل» آمده و راهنمایی‌های لازم را در ارتباط با این مراحل توضیح داده است. در پایان هر یک از دو مبحث کتاب، بخشی نیز به مرور خاطرات به جا مانده از این آیین‌های ارجمند در روزگاران گذشته اختصاص می‌یابد. این دو بخش با نام «پاتختی مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها» و «مادرزن‌ سلام مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها» به بازبینی این آداب در حدود یک سدۀ پیش در سرزمین ما می‌پردازد و معیار مناسبی برای شتاب‌گیری روند زندگی در عین برخورداری از مواهب فراوان فناوری‌های نوین به دست می‌دهد.

شمایی از کتاب: «پاتختی و مادرزن ‌سلام» از مراحلی سخن می‌گوید که عروس و داماد به وصال هم رسیده و پا به خانۀ بخت گذاشته‌اند. اینک هنگام آن فرا رسیده است که دوستان و خویشاوندان، نخستین روز دست‌یابی به بلوغ احساسی و استقلال در زندگی را به زوج جوان شادباش بگویند و شکل‌گیری یک خانوادۀ جدید را به شادی بنشینند. شاید در گذشته این تهنیت‌گویی بیش‌تر به مناسبت برقراری نخستین تماس جنسی میان زن و مرد بود، اما امروز چنین مراسمی با نیتی دیگر برگزار میشود؛ مرحله‌ای از تکامل زن و مرد! «پاتختی و مادرزن‌ سلام» از رسوم پر فراز و نشیب گذشته در بارۀ تجمع و شب‌زنده‌داری بزرگ‌ترها بر در حجله‌گاه عروس و داماد یاد می‌کند و اشاره دارد که گرچه اکنون نیز چنین سننی در گوشه و کنار ایران به چشم می‌خورد، اما در بیش‌تر شهرها به دست فراموشی سپرده شده و رنگ باخته است. این کتاب به تفصیل از آراستن حجله‌گاه یا نخستین خوابگاه مشترک نو عروس و داماد می‌گوید و با ارائۀ دستور پخت کاچی به پیشواز کاچی‌پزان می‌رود. با ریشه‌یابی هر آیین در جای‌جای این کتاب به خوبی آشکار می‌شود که فلسفۀ پدیداری هر رسمی نزد ما ایرانیان چه بوده و چگونه نیاکان ما از طریق مراسمی به یاد ماندنی، درس‌های آموزنده‌ای به جوانان می‌دادند، دعای خیر خود را بدرقۀ راه آن‌ها می‌کردند و هر گام ارزنده را در زندگی آنان متبرک می‌ساختند. برای نمونه، شرکت در مراسم کاچی‌پزان را مایۀ شادی و رفع اندوه می‌دانستند و معتقد بودند نیت خیری که حین هم زدن کاچی از دل بگذرد، برآورده می‌شود. بزرگداشت بنیان‌گزاری خانوادۀ نوین تا آنجا اهمیت دارد که در این کتاب می‌خوانیم پیامبر اکرم (ص) در صبحدم پیوند مبارک فاطمه (س) و حضرت علی (ع) به دیدار آن زوج جوان می‌روند و پیاله‌ای شیر به آن‌ها پیشکش می‌کنند و برای دوام زندگی زناشویی و نیک‌بختی به آنان پند می‌دهند. در بنمایۀ رسم «مادرزن‌ سلام» نیز می‌بینیم که آموزۀ احترام به بزرگ‌ترها و قدرشناسی از زحماتی که کشیده‌اند، جلوه می‌کند. فلسفۀ اصلی «مادرزن‌ سلام» در این نگاشته سپاس‌گزاری از مادر عروس برای پرورش دختری شایسته از سوی تازه‌داماد است. بر این مبنا و به این قصد نیک، نخستین گام برای معاشرت با خانواده‌ها برداشته می‌شود. «پاتختی و مادرزن ‌سلام» از راز سحرآمیز هدیه دادن، گشاده‌رویی و ادب در برقراری ارتباطات خانوادگی و دوستانۀ آغازین برای تازه عروس و داماد پرده بر‌می‌دارد تا زوج جوان با دسترسی به این راز گران‌بها بتوانند بنیان روابط استواری را پی‌ریزی کنند. در سراسر این کتاب، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های گوناگونی در بارۀ تزیین هدایا، غافل‌گیر و شاد کردن عروس و داماد و همچنین میهمانان مطرح می‌شود تا خواننده با پیش رو داشتن آن‌ها بداند که می‌توان با توجه به پاسداشت آیین‌های دیرینه در جهت هماهنگی آن‌ها با زندگی امروز کوشید و از این راه بر جذابیت و ماندگاری این رسوم افزود.

کاربرد کتاب: خواندن این کتاب به زوج‌هایی که در آستانۀ ازدواج قرار دارند یا مراحلی از این آیین مقدس را پشت سر گذاشته‌اند و حتی به کسانی که در دوران آغازین زندگی مشترک قرار دارند، توصیه می‌شود. همچنین این نوشته برای خانواده‌هایی که فرزندان آن‌ها به زودی شاهد این تجربۀ بزرگ خواهند بود، مفید است. چنین خانواده‌هایی می‌توانند با مطالعۀ این کتاب رسم خوب همراهی و همدلی با عزیزان خود را در عین راهگشایی و راهنمایی آن‌ها بیاموزند. این کتاب می‌تواند رهنمون لطف و مهربانی با همسر و بزرگانی باشد که پرورانندۀ شریک زندگی ما هستند و به این ترتیب برای هر زوجی که در هر مرحله‌ای از زندگی زناشویی قرار دارند، کارساز خواهد بود. «پاتختی و مادرزن ‌سلام» به گونه‌ای بزرگداشت تکیه زدن بر تخت بخت است و درود گفتن به آغاز زندگی مشترک. این کتاب به روشنی نشان می‌دهد که برای برخورداری از بخت نیک و دوام آن باید دانش مدیریت درست را در زندگی آموخت و آگاهانه آن را به کار بست.

نگاره‌ها
آرا کاربران: 2.79
بازدید: 14538
رای: 338
آرا صاحب‌نظران: 0
بازدید: 3
رای: 0
شناسه‌های وابسته
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
شبکه‌های اجتماعی

17597214
Culture
ایران
پروانۀ بهره‌برداری ویژۀ کلک آزادگان است. برخاسته از ( وی‌آی‌تی هیدروژن ۰.۹.۷ )
پارسی