Logo
Go Right
جست و جو
کلک آزادگان جشن کتاب دوره‌های آموزشی پدیدآورندگان صنعت نشر فروشگاه
Go left
پیوستن
خانه . کلک آزادگان . فروشگاه . آثار چاپ‌شده . روان‌شناسی و خودشناسی
دوست داشتن آگاهانه
تازه‌ها . پر بازدید . برگزیدۀ صاحب‌نظران
واپسین دگرگونی: یکشنبه، 19 خرداد، 1398
دوست داشتن آگاهانه
سفر به سوی رابطهٔ متعهدانه
650000 ریال
خرید
شرح و توضیحات

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:18px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:IranianSerifRegular&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#009933&amp;quot;&amp;gt;ساختار کتاب:&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt; کتاب &amp;amp;laquo;دوست داشتن آگاهانه: سفر به سوی رابطهٔ متعهدانه&amp;amp;raquo; با عنوان اصلی &amp;amp;laquo;Conscious Loving: The Journey to Co-Commitment&amp;amp;raquo; نوشتهٔ زوج روان&amp;amp;zwnj;درمانگر گی و کیتلین هندریکس، بخش&amp;amp;zwnj;های &amp;amp;laquo;آشنایی با نویسندگان&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;پیش&amp;amp;zwnj;گفتار&amp;amp;raquo;، دو فصل شامل نه بخش، نتیجه و تمرین&amp;amp;zwnj;ها و &amp;amp;laquo;سپاس&amp;amp;zwnj;نامه&amp;amp;raquo; را در بر می&amp;amp;zwnj;گیرد.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:18px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:IranianSerifRegular&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#009933&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;شیوهٔ نگارش:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; کتاب &amp;amp;laquo;دوست داشتن آگاهانه&amp;amp;raquo; بر پایهٔ بیست سال تجربیات روان&amp;amp;zwnj;درمانگری نویسندگان نوشته شده است. گی و کیتلین با بیانی ساده و شیوا، یک به یک پرده از رازهای رابطه&amp;amp;zwnj;ای پرمهر و آگاهانه برمی&amp;amp;zwnj;دارند. این زوج با بیان نمونه&amp;amp;zwnj;هایی واقعی از زندگی مراجعانشان، مفاهیم کاربردی این کتاب را برای خوانندگان ملموس&amp;amp;zwnj;تر می&amp;amp;zwnj;سازند تا بدانند در مشکلات رابطهٔ نزدیک، تنها نیستند و می&amp;amp;zwnj;توانند با چاشنی درک دوسویه و آگاهی راه پر فراز و نشیب زندگی مشترک را به مسیری هموار و زیبا تبدیل کنند.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:18px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:IranianSerifRegular&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#009933&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;شمایی از کتاب:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; گی و کیتلین از دوست داشتن ناآگاهانه و هم&amp;amp;zwnj;وابستگی آغاز می&amp;amp;zwnj;کنند و شرح می&amp;amp;zwnj;دهند که تعهد مشترک چیست، دوست داشتن ناآگاهانه چه زمان متولد می&amp;amp;zwnj;شود و چگونه می&amp;amp;zwnj;توان سفر را آغاز کرد. این زوج پس از شرح زد و بندهای ناآگاهانه، فرافکنی و کناره&amp;amp;zwnj;گیری و تأثیرشان بر پدیدار شدن ناآگاهی، گام نخست را آشنایی با نه دامی می&amp;amp;zwnj;دانند که دوست داشتن ناآگاهانه در زندگی پهن می&amp;amp;zwnj;کند. این نویسندگان همدل و همراه، در ادامه هفت گام لازم برای تعهد مشترک را معرفی می&amp;amp;zwnj;کنند که زمینه&amp;amp;zwnj;ساز آگاهانه زیستن هستند. آن&amp;amp;zwnj;ها سپس تنها مسألهٔ دوست داشتن آگاهانه را اوج&amp;amp;zwnj;هراسی مطرح می&amp;amp;zwnj;کنند که لازم است برای حل آن دست به دامان راه حل&amp;amp;zwnj;هایی خلاقانه شد و به حل مسأله متعهد گردید. گی و کیتلین یکی از مهم&amp;amp;zwnj;ترین دلایل اختلاف زوج&amp;amp;zwnj;ها را درک نادرست و رسیدگی نکردن به احساساتی می&amp;amp;zwnj;دانند که با افکار اشتباه گرفته می&amp;amp;zwnj;شوند و سبب بروز اختلافاتی جدی در رابطه می&amp;amp;zwnj;شوند. این زوج با ارایهٔ مهارت&amp;amp;zwnj;های گفت و گوی متعهدانه راه را برای ابراز درست احساسات می&amp;amp;zwnj;گشایند. این نویسندگان کارآزموده در ادامهٔ آموزش آگاهانه عشق ورزیدن، راهکارهایی برای عدم تداخل گذشته در حال که ممکن است آسیب&amp;amp;zwnj;های روانی، الگوهای عادتی، درمان گذشته و کارهای ناتمام باشند، ارایه می&amp;amp;zwnj;دهند. در فصل آخر، گی و کیتلین راه حلی عملی برای رهایی از احساس گرفتار شدنی که برآمده از در هم پیچیدن الگوهای طرفین رابطه است، عرضه می&amp;amp;zwnj;دارند. فصل دوم این کتاب، شامل تمرین&amp;amp;zwnj;هایی برای آگاهانه عشق ورزیدن است که مطابق با آموزش&amp;amp;zwnj;های بخش&amp;amp;zwnj;های مختلف فصل نخست &amp;amp;laquo;دوست داشتن آگاهانه&amp;amp;raquo; هستند.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:18px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:IranianSerifRegular&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#009933&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;کاربرد کتاب:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; &amp;amp;laquo;دوست داشتن آگاهانه&amp;amp;raquo; راز آسیب&amp;amp;zwnj;های ناآگاه بودن در روابط را برای کسانی که به مانعی در مسیر زندگی مشترک برخورده&amp;amp;zwnj;اند، به شکلی ساده و قابل فهم فاش می&amp;amp;zwnj;سازد. همچنین کسانی که می&amp;amp;zwnj;خواهند بدانند چگونه از دام&amp;amp;zwnj;های ناآگاهی رهایی یابند و با متعهد شدن به تعهدهای مشترک، به پیشواز آگاهی بروند، بسیار مفید است. نمونه&amp;amp;zwnj;های واقعی این کتاب یاریگر آنانی&amp;amp;zwnj;ست که در پی دست&amp;amp;zwnj;یابی به درکی درست از آسیب&amp;amp;zwnj;های ناآگاهی و دردهای گذشته در رابطه، اوج&amp;amp;zwnj;هراسی و کشف راه حل&amp;amp;zwnj;های خلاقانه برای مشکلات رابطهٔ دوسویه و عاشقانه هستند.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:18px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:IranianSerifRegular&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#009933&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;روش مطالعه:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; بهتر است این کتاب را ابتدا به تنهایی و به صورت بخش به بخش خواند و با مطالب آن پیش رفت. پیشنهاد می&amp;amp;zwnj;شود در گام بعدی، این کتاب را در گروهی همدل با حضور راهنمایی آگاه خواند و مطالب آن را به صورت کاربردی و با بررسی نمونه&amp;amp;zwnj;های مشابه، بهتر و ژرف&amp;amp;zwnj;تر درک کرد. اگرچه امکان دارد برخی از خوانندگان ترجیح دهند به تمرین&amp;amp;zwnj;هایی بپردازند که با مسایل شخصی آن&amp;amp;zwnj;ها هماهنگ&amp;amp;zwnj;تر است، اما توصیهٔ اکید نویسندگان حل همهٔ تمرین&amp;amp;zwnj;هاست چرا که بر این باورند در چنین فرایندی، خواننده درست از همان تمرینی چشم&amp;amp;zwnj;پوشی می&amp;amp;zwnj;کند که بیش از همهٔ تمرین&amp;amp;zwnj;های دیگر به آن نیاز دارد.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

آرا کاربران: 5.00
بازدید: 4549
رای: 1
آرا صاحب‌نظران: 5.00
بازدید: 14
رای: 1
شناسه‌های وابسته
بهترین کتابی که در مورد روابط عاطفی نوشته شده. .
  مجيد ح .
پنجشنبه، 12 مهر، 1397
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
شبکه‌های اجتماعی

17597214
Culture
ایران
پروانۀ بهره‌برداری ویژۀ کلک آزادگان است. برخاسته از ( وی‌آی‌تی هیدروژن ۰.۹.۶ )
پارسی