آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 29
رای: 0
آرا کاربران
4.09
بازدید: 16264
رای: 281
جهانی نو
آگاهی معنوی از آهنگ زندگی
29
16264
125,000 تومان
شناس‌نامه
شمارگان تا کنون
18150
نسخه
رقعی
288
صفحه
بازنشر
14
چاپ
شمارگان
1100
نسخه
A New Earth
A New Earth .
 عنوان به زبان انگلیسی
فارسی
فارسی .
 زبان
شرح و توضیحات

ساختار کتاب: کتاب «جهانی نو»، «آشنایی با نویسنده»، ده بخش و یکصد و دوازده عنوان فرعی را در بر می‌گیرد.

شیوهٔ نگارش: اکهارت تُله در این نوشته از روزن تجارب شخصی خود به شرح ورود به قلمرو معنوی و چگونگی پیوند آن با زندگی هر روز آدم‌ها می‌پردازد. نگارنده گاه در این مسیر به متن کتاب‌های دیگر خود اشاره می‌کند تا ارتباط تنگاتنگ مطالبی را که طی گذار معنوی به آن‌ها دست یافته، بر ما آشکار سازد. در گوشه و کنار این کتاب نیز همچون کارهای دیگر تُله، رد پای روند پر پیچ و خم زندگی او پدیدار است واز این دیدگاه می‌توان آن را بخشی از زندگی‌نامهٔ نویسنده به شمار آورد. همچنین اکهارت تُله به زیبایی در جای‌جای این نوشته با آوردن فرازهایی از آموزگاران معنوی و نویسندگان دیگر به چیرگی خود بر گسترهٔ فلسفه، آیین‌های کهن، روان‌شناسی و سایر دانش‌های مرتبط در این زمینه مُهر تأیید می‌گذارد؛ بی آن که بخواهد خواننده را در کلیشهٔ انبوههٔ دانسته‌های بشری بگنجاند. در بخشی از کتاب در قالب «پرسش و پاسخ» به برخی ابهامات رایج پاسخ داده می‌شود؛ سؤال‌هایی که ممکن است هر روز و هر لحظه ما را در زندگی به درنگ و کاوش وا‌دارد.

شمایی از کتاب: «جهانی نو» از سیاره‌ای سخن می‌گوید که جایگاه راستین انسان است؛ انسانی که به عنصر آگاهی دست یافته، آن را به محتوای زندگی خود راه داده است. آنجا که آدمی با هر آفریده‌ای به یگانگی می‌رسد و از تاریخ سراپا درد و رنج خود‌ساخته رهایی می‌یابد. این، همان جهانی‌ست که در همهٔ آیین‌های رستگاری، نوید آن را داده‌اند و تُله به روشنی نشان می‌دهد جادۀ این سفر رؤیایی از درون یکایک ما می‌گذرد و در بیرون از وجودمان با پیوستن به هم شاهراه زندگی بشریت را پدید می‌آورد؛ همان شاهراهی که به «جهانی نو» می‌رسد. این گونه است که در نگاه اکهارت تُله سیارهٔ جدید بر همین زمین کهن شکل می‌گیرد؛ چنان که انسان تراز نوین از درون یکایک ما سر برمی‌آورد.

کاربرد کتاب: با خواندن این کتاب می‌توان بر افسردگی و خمودی برخاسته از غرق شدن در گذشتهٔ اسفبار و آیندهٔ حسرتبار چیره شد، از بند عادت‌های ناپسند رهایی یافت، روابط آسیب‌دیده و گسسته را با خویشتن حقیقی و عزیزان بهبود بخشید و در پرتو آگاهی، به رسالت انسان در گسترهٔ این جهان راه جست. در هر سطر این کتاب، راه‌های رهیدن از درد، فراتر رفتن از تنگنای زمان و مکان و پل زدن از «من درون» به آگاهی ناب نشان داده شده تا درک کنیم که رستگاری و رهایی، هم‌اینک ممکن است.

روش مطالعه: مطالعهٔ مطالب این کتاب به شکل پیوسته چنین امکانی را به خواننده می‌دهد که مسیر تکامل آگاهی آدمی را از دیرباز تا کنون دنبال کند. همچنین به بحث گذاشتن آموزه‌های «جهانی نو» در حلقه‌های کتابخوانی به درک نگرش‌های گوناگون در دریافت آگاهی و جاگیر شدن آن در ژرفای جان یاری می‌رساند.

نگاره‌ها
شابک
9789647974837
۱ تا ۲ روز کاری
۱ تا ۲ روز کاری .
 پردازش سفارش
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی ‌ویرایش ۱.۹.۲