آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 4
رای: 0
آرا کاربران
2.74
بازدید: 3317
رای: 90
۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای
4
3317
دانسته‌ها

با توجه به این نکتۀ مهم که زنده بودن زبان فارسی، پویایی و ارتباط پیوستۀ آن با جهان امروز ضرورت وارسی پی‌گیرانه و مطابقت با نیازهای نوین را می‌طلبد، اصل دهم به بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای اختصاص یافته است. برای نمونه، علاوه بر تغییرات جدید در شیوه‌نامۀ فعلی، جایگزینی کلمات تازه‌وارد به زبان فارسی و به کار گیری ترکیبات نوین پذیرفته‌شده در زبان امروزی بخشی از این بررسی‌های دوره‌ای‌ست.

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲