آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 2
رای: 0
آرا کاربران
2.77
بازدید: 3385
رای: 91
۹- امکان دسترسی آسان به واژگان
2
3385
دانسته‌ها

با توجه به این نکتۀ مهم که گروهبندی دستوری کلمات روش مناسبی جهت یافتن واژۀ مورد نظر برای همگان نیست، اصل نهم به امکان دسترسی آسان به واژگان اختصاص یافته است. به همین دلیل مبنای رده‌بندی کلمات در این شیوه‌نامه به گونه‌ای انتخاب شده است که بیش‌تر افراد با متوسط سطح سواد بتوانند به سادگی واژۀ مورد نظر خود را بیابند. برای نمونه، در رده‌بندی این شیوه‌نامه برخی کلمات در گروه پیشوندها قرار گرفته‌اند که از نظر دستور زبان فارسی در دسته‌بندی پیشوندها جای نمی‌گیرند، ولی چون پیش از بخش دوم کلمۀ ترکیبی قرار دارند، برای دسترسی آسان‌تر در قسمت پیشوندها گنجانده شده‌اند.

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲