آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 3
رای: 0
آرا کاربران
2.73
بازدید: 3406
رای: 91
۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگاری
3
3406
دانسته‌ها

با توجه به این نکتۀ مهم که با استفاده از این ابزار، نگارش واژه‌ها و فاصلۀ میان آن‌ها بهتر نمایش داده ‌شود و موجب خوانایی بیش‌تر مطالب ‌گردد، اصل هشتم به استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌چینی اختصاص یافته است. برای نمونه، نوشتن دو واژۀ «ماندنی‌ست» به جای «ماندنی ست» و «ماندنی است».

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲