آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 2
رای: 0
آرا کاربران
2.74
بازدید: 3378
رای: 90
۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی
2
3378
دانسته‌ها

با توجه به این نکتۀ مهم که هر چند وقت یک بار و با تغییر مدیریت در آموزش و پرورش تغییرات بنیادین در شیوۀ نگارش کتاب‌های مقاطع مختلف تحصیلی روی می‌دهد و از سوی دیگر این دگرگونی‌ها در رده‌های مختلف آموزشی و حتی در یک کتاب معین نیز هماهنگ و یکسان نیست (معمولاً تغییرات نگارشی کتاب‌های فارسی دبستان در کتب دیگر مانند علوم یا ریاضی مورد توجه قرار نمی‌گیرد)، اصل هفتم به بازبینی مداوم کتاب‌های درسی و در نظر گرفتن این تغییرات تا حد امکان اختصاص دارد. برای نمونه، تبدیل «ـۀ» (که به غلط آن را با همزه اشتباه می‌گیرند) به «ـه‌ی» علاوه بر کاستن از زیبایی کلمه و ایرادهای نگارشی که به آن وارد است، باعث افزایش سه درصدی حجم یک کتاب متوسط شده و هزینه‌ها را تا 3% و قیمت تمام‌شده را تا 5% افزایش می‌دهد. به همین علت این گونه تغییرات در این شیوه‌نامه مورد پذیرش واقع نشده است. با این حال تغییرات مهم، موجه و پذیرفتنی این کتاب‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. به عنوان مثال، نشانۀ جمع فارسی «ها» در کتاب‌های درسی جدا و نزدیک به واژۀ پیش از خود نوشته می‌شود که ما نیز آن را پذیرفته و در این شیوه‌نامه اعمال کرده‌ایم.

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲