Logo
Go Right
جست و جو
کلک آزادگان فروشگاه جشن کتاب دوره‌های آموزشی پدیدآورندگان فرهنگستان صنعت نشر
Go left
پیوستن
خانه . کلک آزادگان . شیوه‌نامه . پایه‌های ده‌گانه
۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی
پر بازدید
واپسین دگرگونی: آدینه، 01 ارديبهشت، 1396
۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی
دانسته‌ها

با توجه به این نکتۀ مهم که هر چند وقت یک بار و با تغییر مدیریت در آموزش و پرورش تغییرات بنیادین در شیوۀ نگارش کتاب‌های مقاطع مختلف تحصیلی روی می‌دهد و از سوی دیگر این دگرگونی‌ها در رده‌های مختلف آموزشی و حتی در یک کتاب معین نیز هماهنگ و یکسان نیست (معمولاً تغییرات نگارشی کتاب‌های فارسی دبستان در کتب دیگر مانند علوم یا ریاضی مورد توجه قرار نمی‌گیرد)، اصل هفتم به بازبینی مداوم کتاب‌های درسی و در نظر گرفتن این تغییرات تا حد امکان اختصاص دارد. برای نمونه، تبدیل «ـۀ» (که به غلط آن را با همزه اشتباه می‌گیرند) به «ـه‌ی» علاوه بر کاستن از زیبایی کلمه و ایرادهای نگارشی که به آن وارد است، باعث افزایش سه درصدی حجم یک کتاب متوسط شده و هزینه‌ها را تا 3% و قیمت تمام‌شده را تا 5% افزایش می‌دهد. به همین علت این گونه تغییرات در این شیوه‌نامه مورد پذیرش واقع نشده است. با این حال تغییرات مهم، موجه و پذیرفتنی این کتاب‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. به عنوان مثال، نشانۀ جمع فارسی «ها» در کتاب‌های درسی جدا و نزدیک به واژۀ پیش از خود نوشته می‌شود که ما نیز آن را پذیرفته و در این شیوه‌نامه اعمال کرده‌ایم.

آرا کاربران: 2.74
بازدید: 3223
رای: 90
آرا صاحب‌نظران: 0
بازدید: 2
رای: 0
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
شبکه‌های اجتماعی

17597214
Culture
ایران
پروانۀ بهره‌برداری ویژۀ کلک آزادگان است. برخاسته از ( وی‌آی‌تی هیدروژن ۰.۹.۷ )
پارسی