آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 4
رای: 0
آرا کاربران
2.74
بازدید: 3608
رای: 90
۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسی
4
3608
دانسته‌ها

با توجه به این نکتۀ مهم که مشخص بودن ریشۀ اصلی واژه در جهت حفظ استقلال آن به ساده‌تر شدن روند آموزش یاری می‌رساند، اصل ششم به در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسی شامل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و اتباع کشورهای خارجی اختصاص یافته است. برای نمونه، تفکیک صفات تفصیلی و عالی به دو بخش اصل کلمه و پسوندهای «تر» یا «ترین».

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲