آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 4
رای: 0
آرا کاربران
2.74
بازدید: 3427
رای: 90
۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعه
4
3427
دانسته‌ها

با توجه به این نکتۀ مهم که سرانۀ مطالعۀ جامعه بسیار پایین‌تر از معیارهای پذیرفته‌شدۀ جهانی‌ست، اصل پنجم از اصول این شیوه‌نامه به در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعه اختصاص یافته است. برای نمونه، در این مورد سعی شده است تا حد امکان شیوۀ نگارش و انتخاب واژه‌ها با این معیار مطابقت داشته باشد.

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲