Logo
Go Right
جست و جو
کلک آزادگان فروشگاه جشن کتاب دوره‌های آموزشی پدیدآورندگان فرهنگستان صنعت نشر
Go left
پیوستن
خانه . کلک آزادگان . شیوه‌نامه . پایه‌های ده‌گانه
۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانه
پر بازدید
واپسین دگرگونی: آدینه، 01 ارديبهشت، 1396
۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانه
دانسته‌ها

با توجه به این نکتۀ مهم که از لغزیدن در ورطۀ ایجاد کلمات عجیب و بدآهنگ یا استفاده از لغات منسوخ‌شده پرهیز کنیم، اصل چهارم به دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های وارداتی اختصاص یافته است. برای نمونه، واژۀ «دورگو» جایگزین کلمۀ رایج «تلفن» نشده، ولی واژۀ «فناوری» را که به خوبی به جای کلمۀ «تکنولوژی» پذیرفته شده است، به کار می‌بریم.

آرا کاربران: 2.74
بازدید: 3230
رای: 90
آرا صاحب‌نظران: 0
بازدید: 5
رای: 0
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
شبکه‌های اجتماعی

17597214
Culture
ایران
پروانۀ بهره‌برداری ویژۀ کلک آزادگان است. برخاسته از ( وی‌آی‌تی هیدروژن ۰.۹.۷ )
پارسی