آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 65
رای: 0
گذاشتن و گزاردن
0
65
درست و نادرست
دانسته‌ها

فعل «گذاشتن» به معنای نهادن، قرار دادن، وضع کردن، سپری کردن، اجازه دادن، راه دادن، سپردن، عبور کردن، مهلت دادن، رها کردن و بخشیدن است. در حالی که فعل «گزاردن» به معنای ادا کردن، گفتن، خواندن، بجا آوردن، اجرا کردن، شرح دادن، پرداختن، صرف کردن و تعبیر کردن است.

درست نادرست

قانون‌گذار

قانون‌گزار

بنیان‌‌گذار

بنیان‌‌گزار

تأثیرگذار

تأثیرگزار

پایه‌گذار

پایه‌گزار

تخمک‌گذار

تخمک‌گزار

نام‌گذاری

نام‌گزاری

تاج‌گذاری

تاج‌گزاری

صحه گذاشتن

صحه گزاشتن

قرار گذاشتن

قرار گزاشتن

در میان گذاشتن

در میان گزاشتن

درست: نادرست:

تبلیغتونو اینجا کامنت بذارید (بگذارید).

تبلیغتونو اینجا کامنت بزارید.

این کتاب رو بذار (بگذار) سر جاش.

این کتاب رو بزار سر جاش.

سر به سر من نذار (نگذار).

سر به سر من نزار.

ممنون از وقتی که می‌ذارید (می‌گذارید).

ممنون از وقتی که می‌زارید.

درست: نادرست:

شکرگزار

شکرگذار

سپاس‌گزار

سپاس‌گذار

نماز‌گزار

نماز‌گذار

کارگزار

کارگذار

خراج‌گزار

خراج‌گذار

خواب‌گزار

خواب‌گذار

حق‌گزار

حق‌گذار

سخن‌گزار

سخن‌گذار

حج‌گزار

حج‌گذار

گزارشگر

گذارشگر
درست: نادرست:

مسجد‌الاقصی به روی نمازگزاران باز شد.

مسجد‌الاقصی به روی نمازگذاران باز شد.

تأثیر شکرگزاری در رسیدن به آرامش.

تأثیر شکرگذاری در رسیدن به آرامش.

برای داشته‌هایتان سپاس‌گزار باشید.

برای داشته‌هایتان سپاس‌گذار باشید.

بهترین گزارشگران جهان فوتبال.

بهترین گذارشگران جهان فوتبال.

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲