آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 65
رای: 0
هکسره (۱)
0
65
درست و نادرست
دانسته‌ها

یکی از رایج‌ترین خطاهای نوشتاری هکسره است که به چند شکل در نوشتار دیده می‌شود.

وقتی به جای کسرهٔ میان صفت و موصوف یا مضاف و مضاف‌الیه از «ه» استفاده شود.

درست نادرست
کتاب من کتابه من
درد سر درده سر
دوست خوب دوسته خوب
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲