آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 85
رای: 0
ها
نشانهٔ جمع فارسی
0
85
درست و نادرست
دانسته‌ها

ها: «ها» نشاﻧهٔ جمع فارسی‌ست که در آخر واژه‌ها به شکل جدا و نزدیک از واژهٔ قبل نوشته می‌شود.

درست نادرست
کتاب‌ها کتابها/کتاب ها
خوبی‌ها خوبیها/خوبی ها
سنگ‌ها سنگها/سنگ ها
   
   
   
   
   
   
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲