آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 63
رای: 0
نا
پیشوند منفی‌ساز «نا»
0
63
درست و نادرست
دانسته‌ها

نا: پیشوند منفی‌ساز «نا» به معنای «نه»، «بی» فارسی و «لا»ی عربی و همچنین غیر، عکس و متقابل است که بدون فاصله از واژهٔ بعد نوشته می‌شود.

درست نادرست
ناپاک نا پاک
ناکام نا کام
نارفیق نا رفیق
   
   
   
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲