آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 1
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 526
رای: 0
تنوین
1
526
درست و نادرست
دانسته‌ها

در زبان عربی سه نوع تنوین «اَن»، «اِن» و «اُن» وجود دارد که مورد اول با برخی از کلمات عربی به زبان فارسی راه یافته است: معمولاً، کاملاً و لطفاً. افزودن «اَن» عربی به واژه‌های فارسی و بسیاری از کلمات عربی نادرست است.‌‌

درست نادرست
- واژه‌های فارسی - - واژه‌های فارسی -
خواهش می‌کنم خواهشاً
گاهی گاهاً
به ناچار ناچاراً
زبانی زباناً
دوم/سوم/چهارم/پنجم دوماً/سوماً/چهارماً/پنجماً
- کلمات عربی - - کلمات عربی -
به ندرت ندرتاً
در حقیقت حقیقتاً
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی ‌ویرایش ۱.۹.۲