آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 4
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 559
رای: 0
کیبورد
4
559
درست و نادرست
دانسته‌ها

آیا تا کنون دیده‌اید که یک انگلیسی‌زبان در نوشتار به جای حروف انگلیسی، حروف آلمانی به کار ببرد؟ مثلاً به جای «u» از «ü» و به جای «o» از «ö» استفاده کند؟
کیبورد خود را از عربی به فارسی برگردانید و به جای عربی، فارسی بنویسید.

درست: نادرست:
زندگی زندگي
دوستی دوستي
جاری جاري
خانگی خانگي
پارک پارك
خاک خاك
کوچک کوچك
بانک بانك
   
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی ‌ویرایش ۱.۹.۲