آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 9
رای: 0
آرا کاربران
4.75
بازدید: 4623
رای: 4
بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
9
4623
شرح و توضیحات

همراهان گرامی،
بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور، بهانه‌ای‌ست برای گردهمایی دوستداران کتاب و کتاب‌خوانی. به رسم دیرین از شما دعوت می‌کنیم تا در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به ما بپیوندید.

نشانی: مصلای بزرگ تهران، سالن شبستان، راهروی ۱۴، غرفهٔ ۷
زمان: ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ انتشارات حمیدا و کلک آزادگان

فهرست کتاب‌های پرفروش در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ده کتاب برتر نمایشگاه بیست و هشتم
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- بستهٔ سه‌جلدی کتاب‌های جیبی واسوانی | نویسنده: تی. ال. و جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- شجاعت | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۶- راز سایه | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۷- دوستی با خدا | نویسنده: نیل دونالد والش | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۸- بیداری قهرمان درون | نویسنده: کارول اس. پیرسن | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۹- بهترین سال زندگی | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۱۰- جهانی نو | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز یازدهم: شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- بستهٔ سه‌جلدی کتاب‌های جیبی واسوانی | نویسنده: تی. ال. و جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- راز سایه | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز دهم: جمعه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی

۴- بستهٔ سه‌جلدی کتاب‌های جیبی واسوانی | نویسنده: تی. ال. و جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- راز سایه | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز نهم: پبجشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- دوستی با خدا | نویسنده: نیل دونالد والش | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- با خالق هستی | نویسنده: جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: اشرف باقری

روز هشتم: چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- دوستی با خدا | نویسنده: نیل دونالد والش | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- بیداری قهرمان درون | نویسنده: کارول اس. پیرسن | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- راز سایه | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز هفتم: سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- با خالق هستی | نویسنده: جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: اشرف باقری
۵- بستهٔ سه‌جلدی کتاب‌های جیبی واسوانی | نویسنده: تی. ال. و جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز ششم: دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- راز سایه | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- بیداری قهرمان درون | کارول اس. پیرسن | مرجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز پنجم: یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- بستهٔ سه‌جلدی کتاب‌های جیبی واسوانی | نویسنده: تی. ال. و جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز چهارم: شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- بیداری قهرمان درون | کارول اس. پیرسن | مرجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- راز سایه | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- جهانی نو | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز سوم: جمعه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- شجاعت | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود
۳- بستهٔ سه‌جلدی کتاب‌های جیبی واسوانی | نویسنده: تی. ال. و جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- لحظات لطف: نویسنده: نیل دونالد والش | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز دوم: پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- بهترین سال زندگی | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- پاک‌سازی آگاهی | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی

روز یکم: چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱- تمرین نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۲- نیمهٔ تاریک وجود | نویسنده: دبی فورد | مترجم: فرناز فرود | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۳- نیروی حال | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه آذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۴- جهانی نو | نویسنده: اکهارت تله | مترجم: هنگامه اذرمی | ویراستار: ریحانه فرهنگی
۵- بستهٔ سه‌جلدی کتاب‌های جیبی واسوانی | نویسندگان: تی. ال. و جی. پی. واسوانی | مترجم: فریبا مقدم | ویراستار: ریحانه فرهنگی

دیدار با خانم هنگامه آذرمی مترجم کتاب‌های «نیروی حال»، «راهنمای چهار پیمان» و «جهانی نو» پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ سالن شبستان، راهروی ۱۴، غرفهٔ ۷ کلک آزادگان

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی ‌ویرایش ۱.۹.۲